słownik hiszpański - polski

español - język polski

saltar

po polsku:

1. skakać


skaczę
sprang
to move somewhere quickly and suddenly
to move your body off the ground using your legs
umiem skakać

Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
czasowniki pol-hiszp
kolokwium 10.05 konwersacje
czasowniki hiszpańskie
H (czasowniki)

saltar w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

nadar
aumentar