słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

saltar po polsku:

1. skakać skakać


Tutaj można skakać do wody.
Tom nie umie skakać tak wysoko, jak Adam.
Niebezpiecznie jest skakać do wody.
Lubisz skakać? Tak, bardzo lubię skakać.
umiem skakać
Sportowiec potrafi bardzo wysoko skakać.
skakać na skakance
Jako dziecko lubiłam skakać na skakance.
Ona umie wysoko skakać.

Polskie słowo "saltar" (skakać) występuje w zestawach:

Zawody, miejsca pracy i wykonywanie czynności
50 Odmiana czas przeszły dokonany czas. regularne
Sport
Podstawowe czasowniki
SAMOUCZEK - Czasowniki regularne (all)

2. podskakiwać podskakiwać


Przestań podskakiwać, nie mogę obciąć ci włosów

Polskie słowo "saltar" (podskakiwać) występuje w zestawach:

CZASOWNIKI cz 1