słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

suficiente po polsku:

1. wystarczający


czasami wyciąg z konta jes wystarczającym dowodem do pozwu sądowego
Dochód wystarczający na zaspokojenie potrzeb.
Ten Ośrodek Przetwarzania Danych jest wystarczający do pomieszczenia nowych urządzeń w długim okresie czasu.
Mój zasób słów nie jest wystarczający.
Nie mamy wystarczających dowodów, aby oskarżyć go o morderstwo.
czy to wystarczający wynik?
Dostrzegamy, że potencjał gospodarczy jako taki nie jest wystarczający.

Polskie słowo "suficiente" (wystarczający) występuje w zestawach:

Unidad 15, Español de pe a pa - dialogi
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spó...
Las chicas del cable - 1
La Escuela - Estudiar Idiomas
Przymiotniki hiszpańskie