słownik hiszpańsko - wietnamski

español - Tiếng Việt

palo po wietnamsku:

1. thanh thanh


Xin nhớ rằng người ta cho cái tên của người ta là một âm thanh êm đềm nhất, quan trọng nhất trong các âm thanh.
Gần đây thật khó theo kịp thời trang ăn mặc của thanh thiếu niên bởi vì chúng thay đổi quá thường xuyên.
Máy thu thanh tắt.
Tại sao cuốn sách này được giới thanh niên thích?
Bạn thích nghe tiết mục nào ở các buổi phát thanh bằng tiếng Esperanto?
Bởi ánh sáng đến nhanh hơn âm thanh nên chúng ta thấy chớp trước khi nghe tiếng sấm.