słownik francusko - polski

Français - język polski

égoïste po polsku:

1. egoistyczny egoistyczny


Przechodzę teraz etap egoistyczny.
On się zmienił, nie jest już taki egoistyczny.

Polskie słowo "égoïste" (egoistyczny) występuje w zestawach:

Francuski - cechy charakteru
Traits de caractere negatifs - Negatywne cechy cha...
Le Caracteré Un Action 1
francuski - dział II
cechy charakteru

2. egoista egoista


To niewątpliwie egoista.

Polskie słowo "égoïste" (egoista) występuje w zestawach:

cechy osobowości jezyk francuski
Podstawowe przymiotniki i przysłówki
Cechy Charakteru po francusku
Les traits de caractère
Cechy charakteru (francuski)

3. samolubny


Brat mojego przyjaciela jest bardzo samolubny.
Odpowiedź na to pytanie nadal tkwi w samolubnych ambicjach elit komunistycznych końca lat 80. XX wieku.
Myślę,że on jest samolubny, jak wszyscy faceci.
(Może po prostu jestem samolubnym starym człowiekiem.)
Nie zamierzam być samolubny.
Nie mam zamiaru być samolubny.

Polskie słowo "égoïste" (samolubny) występuje w zestawach:

Charakter i osobowość
Wygląd i charakter- prztmiotniki
la description du caractère
nauka francuskiego 1
le caractère