słownik francusko - polski

Français - język polski

accroître po polsku:

1. zwiększać


zwiększamy zwiększaliśmy będziemy zwiększać

Polskie słowo "accroître" (zwiększać) występuje w zestawach:

Francuski - Moja lekcja 1
Le compte à rebours

2. wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.

Polskie słowo "accroître" (wzrastać) występuje w zestawach:

czasowniki grupa trzecia
czasowniki z gramatyki

3. zwiększenie


Miało miejsce nagłe zwiększenie populacji świata.
Proporcjonalne zwiększenie ceny sprzedaży mięsa przez producentów jest niemożliwe.

Polskie słowo "accroître" (zwiększenie) występuje w zestawach:

najpopularniejsze słowa