słownik francusko - polski

Français - język polski

aimer po polsku:

1. lubić lubić


Słówko lubić wprowadza małe zamieszanie, jeśli po "like" chcemy użyć następnego czasownika, dodajemy do niego końcówkę "-ing", np. I like kissing.
Nikt nie musi lubić wszystkich.
Tego faceta nie da się nie lubić.
Czy jakaś dziewczyna może go lubić?
Nie rozumiem, jak możesz lubić tę knajpę.

Polskie słowo "aimer" (lubić) występuje w zestawach:

Słówka - "Un cadeau pour Julie. "
Francuski - słówka, klasa 2, semestr I
500 najważniejszych czasowników po francusku 1 - 25
Czasowniki z grupy pierwszej - regularne
Fiszki starter j. francuski Cztery Głowy

2. kochać kochać


Będę cię zawsze kochać, obiecała mu.
Trzeba kochać matkę.
Będę cię kochać na zawsze.
Umiem kochać.
Nie mogę kochać nikogo poza tobą.
Zanim zaczniesz kochać innych, musisz umieć kochać siebie.
Kochać i być kochanym to największe szczęście.
Niełatwo jest kochać, nie wiedząc, czy nasza miłość jest odwzajemniona.
Chcę się z Tobą kochać.
kochać całym sercem
On musi cię kochać.
Kochać na zabój.
Trzeba kochać swoich sąsiadów.
Kochać życie znaczy kochać Karela Gotta.
Czasownik „kochać” bardzo trudno się odmienia: czas przeszły nigdy nie jest prosty, teraźniejszy jest wyłącznie oznajmujący, a przyszły jest zawsze warunkowy.

Polskie słowo "aimer" (kochać) występuje w zestawach:

Uczucia i emocje
wykaz podstawowych czasowników pierwszej koniugacji
Edgard Francuski Kurs Podstawowy Lekcja 5 Uczucia ...
Zadanie domowe - 'Lecon 2'
słownictwo francuskie 1

3. kochać lubić kochać lubićPolskie słowo "aimer" (kochać lubić) występuje w zestawach:

czasowniki grupa pierwsza