słownik francusko - polski

Français - język polski

avancer po polsku:

1. jechać naprzód jechać naprzódPolskie słowo "avancer" (jechać naprzód) występuje w zestawach:

vocab internet

2. spieszyć się spieszyć sięPolskie słowo "avancer" (spieszyć się) występuje w zestawach:

un beau cadeau -l. 12 fr. pocz.

3. robić postępy posuwać robić postępy posuwaćPolskie słowo "avancer" (robić postępy posuwać) występuje w zestawach:

czasowniki grupa pierwsza

4. przesunąć do przoduPolskie słowo "avancer" (przesunąć do przodu) występuje w zestawach:

czasowniki - rozdział 7

5. poruszać się do przodu6. przyspieszyćPolskie słowo "avancer" (przyspieszyć) występuje w zestawach:

Le petit Nicolas

7. wyprzedać8. przesuwać sięPolskie słowo "avancer" (przesuwać się) występuje w zestawach:

Prédicateur 2

9. przyśpieszyć10. naprzód


Idźmy naprzód.
Joe pobiegł naprzód zobaczyć, co się działo.
Musimy poruszać się naprzód.)
Zarezerwowałem pokój trzy tygodnie naprzód.
Muszę przesunąć zegarek o dwie minuty naprzód.
To wypracowanie jest dużym krokiem naprzód w porównaniu z poprzednim.
Zrobiła krok naprzód, by uścisnąć mu dłoń.
Uczenie się kolokacji to krok naprzód w znajomości języka.

11. być wcześniej12. iść naprzódPolskie słowo "avancer" (iść naprzód) występuje w zestawach:

najpopularniejsze słowa

13. przewijać w przódPolskie słowo "avancer" (przewijać w przód) występuje w zestawach:

Les nouvelles technologies - Nowe technologie