słownik francusko - polski

Français - język polski

lâche po polsku:

1. tchórzliwy tchórzliwy


Świat jest pełen ludzi tchórzliwych.
Jest zbyt tchórzliwy, by zrealizować swoje ambicje.
Mój pies jest strasznie tchórzliwy. On się boi innych psów.

Polskie słowo "lâche" (tchórzliwy) występuje w zestawach:

Les traits de caractère - Cechy charakteru
Simsy 3 po francusku: Traits de caractère
Wygląd i charakter- prztmiotniki
la description du caractère
Francofolie express unité 3 - cechy charakteru

2. tchórz


Simon nie chciał, by uważano go za tchórza, więc skoczył.
Nie bądź tchórzem.
Ty mały tchórzu!
Natychmiast wracaj z powrotem tchórzu!
Jestem takim tchórzem, że rzadko odwiedzam dentystę
Zachowałeś się jak tchórz!
Uważała go za tchórza za nieprzyłączenie się do wojny.
Jednym słowem: to tchórz.
Odważny umiera raz, tchórz umiera wielokrotnie.

Polskie słowo "lâche" (tchórz) występuje w zestawach:

Charakter i osobowość
Le caractère et la personnalité
francuski - cechy charakteru
Francuski, przymiotniki
My first lesson