słownik francusko - polski

Français - język polski

parfaitement po polsku:

1. doskonale


Pana pracownicy wszystko doskonale zorganizowali.
Mary doskonale tańczy.
On doskonale potrafi stawiać na swoim.
Doskonale!
Betty doskonale mówi po esperancku.
Zachowywała się tak, jakby doskonale znała francuski.
Doskonale wiedziała, gdzie jest miejsce każdej z rzeczy.

Polskie słowo "parfaitement" (doskonale) występuje w zestawach:

Lekcaj zeszyt 1

2. idealnie


idealnie, miałoby ono także wartość historyczną
Idealnie go rozumiem.
Pasuje idealnie.
Dała mi krawat, który idealnie trafił w moje gusty.

Polskie słowo "parfaitement" (idealnie) występuje w zestawach:

mots de cours (fin de mars)
francaise.com 3.4 3.5 4.1
Przysłówki i inne
j. francuski (inne)