słownik francusko - polski

Français - język polski

rendre po polsku:

1. oddać


Chciałbym oddać do naprawy
Muszę oddać moje sprawozdanie do przyszłej środy.
Obiecuję ci oddać kasetę video w ciągu tygodnia.
Miłości nie można ukraść, nie można jej też nikomu oddać.
Musisz oddać mu tę książkę.
Prace domowe proszę koniecznie oddać do jutra.
Ann Nixon Cooper, podobnie jak miliony innych wyborców, stała w kolejce, by oddać głos w tych wyborach. Jedno ją wyróżnia: ma 106 lat.
Pewnie zapomni mi oddać książkę.
oddać głos na kogoś
Musi oddać profesorowi pracę doktorską do końca miesiąca.
Czy jesteś zdecydowany oddać swój los w jej ręce?
Każdy uczeń musi co tydzień oddać wypracowanie.
Powinniśmy do piątku oddać wypracowania
oddać rozprawkę
Trzeba mu oddać, że przy ograniczonych zasobach ludzkich i kapitałowych zrobił najwięcej jak mógł.

Polskie słowo "rendre" (oddać) występuje w zestawach:

lekturka 2 strona
campus1 unité (7)
FRANCUSKI inne

2. oddawać


Proszę oddawać arkusze odpowiedzi.

Polskie słowo "rendre" (oddawać) występuje w zestawach:

Słówka - "Un cadeau pour Julie. "
francuskie słówka i wyrażenia podstawowe 6-10
Taxi! 2 - Leçon 16
Czasowniki - 3
Korepetycje 1-15

3. zwracać


Powinieneś więcej zwracać uwagi na to co on mówi.
Musimy zwracać uwagę na swoje zdrowie.
Powinieneś zwracać więcej uwagi na swoje bezpieczeństwo.

Polskie słowo "rendre" (zwracać) występuje w zestawach:

bank, płatności, pieniądze
franc 28.05.13