słownik francusko - polski

Français - język polski

sourire po polsku:

1. uśmiechać się uśmiechać sięPolskie słowo "sourire" (uśmiechać się) występuje w zestawach:

Podstawowe czasowniki
Podstawowe czasowniki
Uczucia i emocje
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
Les verbs - czasowniki francuskie

2. uśmiech uśmiech


Wraca z przymierzalni i uśmiecha się.
Ona ma ładny uśmiech, prawda?
Miły uśmiech.
i wysłała hermionie jeden z niewielu uśmiechów.
on dużo się uśmiecha
Jej uśmiech wyrażał wdzięczność.
Na jego twarzy widziałem radosny uśmiech.
Po jej twarzy błąkał się uśmiech.
Nie była piękna, ale miała wielkie, sympatyczne brązowe oczy i uroczy uśmiech.
Przepłynąłbym ocean by jeszcze raz zobaczyć twój uśmiech.

Polskie słowo "sourire" (uśmiech) występuje w zestawach:

Wygląd - francuski
wyglad cz. 2
Pierwsza lekcja
Décrire physiquement
Korepetycje 1-15