słownik francusko - polski

Français - język polski

suivre po polsku:

1. śledzić śledzić


Zatrudniła prywatnego detektywa, żeby śledzić męża.
Ten program komputerowy pomaga ci śledzić wszystkie twoje dane finansowe.
śledzić szczegóły
Po co śledzić kogoś, jeśli wiadomo, gdzie idzie.

Polskie słowo "suivre" (śledzić) występuje w zestawach:

La loi et l'administration - Prawo i administracja
Le petit Nicolas et l'autres
cialo choroby zdrowie
Décrire physiquement
2019 nowe słówka

2. podążać podążać


podążać za kimś
Jeśli chodzi o tę kwestię, powinniśmy podążać za przykładem Stanów Zjednoczonych.

Polskie słowo "suivre" (podążać) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po francusku 201 -...
Czasowniki francuskie
Taxi - Lecon 30
Korepetycje 1-15

3. podążać za podążać za


Prosze podążać za mną. Pomogę Panu.