słownik niderlandzko - polski

Nederlands, Vlaams - język polski

zoals po polsku:

1. tak jak tak jak


1) Rób tak jak ci mówię! 2) Przyniósł pieniądze następnego dnia, tak jak obiecał.

Polskie słowo "zoals" (tak jak) występuje w zestawach:

Woordenlijst van Thema 6
Thema 3 van DE OPMAAT
Słówka różne 13
4/4 Uit eten
het woegwoord 3

2. jako jako


Pracuję jako lekarz.
Jako pierwszy na spotkaniu przemówił nie kto inny jak Clint Eastwood, słynny aktor.
Jestem przeciwko używaniu śmierci jako kary. Jestem także przeciwny używaniu jej jako nagrody.
Jestem nauczycielem językach obcych z zawodu i też pracuję jako tłumacz.
Wiele grup etnicznych tradycyjnie daje pieniądze jako prezent ślubny.
Ewolucja jako prawda naukowa jest na tyle niepodważalnie udowodniona, że jest praktycznie nie do obalenia.
Mam mnóstwo przyjaciół, którzy znają ten język jako ojczysty, więc mam sporo doświadczenia z rodzimymi użytkownikami.
Esperanto, kiedyś odrzucane jako język sztuczny, zyskało sobie szacunek nowego pokolenia językoznawców jako ten język planowy, który osiągnął największy sukces w historii.
Każdy wspomina swą młodość jako beztroski okres.
Bóg jest stwórcą. Niebo, ziemia i ludzie - wszystko zostało przez Boga stworzone poza Karelem Gottem jako takim.
W tym piśmie informujemy pana, że pan Koichi Ohara jako następca pana Taro Ida został powołany na kierownika Działu Technicznego.
Jako obywatel świata, umiem przekraczać bariery kulturowe.
Dlaczego jestem jedyną osobą, na którą się skarżą? Chcą bym stał się ostrzeżeniem dla innych i wykorzystują mnie jako kozła ofiarnego.
Nawet najwspanialsze frykasy kończą jako odpadki dla świń.

Polskie słowo "zoals" (jako) występuje w zestawach:

Bijzin czasownik na koniec zdania - onderschikkend...

3. lubić lubić


Słówko lubić wprowadza małe zamieszanie, jeśli po "like" chcemy użyć następnego czasownika, dodajemy do niego końcówkę "-ing", np. I like kissing.
Nikt nie musi lubić wszystkich.
Tego faceta nie da się nie lubić.
Czy jakaś dziewczyna może go lubić?
Nie rozumiem, jak możesz lubić tę knajpę.