słownik polsko - czeski

język polski - český jazyk

coś po czesku:

1. něco


Zkusme něco!
Ten, kdo si ještě nedávno myslel, že něco řídí, leží najednou nehybně v dřevěné bedně, a když lidé kolem vidí, že už není takový človĕk k ničemu, jednoduše ho spálí v peci.

Czeskie słowo "coś" (něco) występuje w zestawach:

Przydatne rzeczowniki - Užitečná podstatná jména