słownik polski - niemiecki

język polski - Deutsch

niezadowolony

po niemiecku:

1. unzufrieden


Das gefallt ihr nicht. Sie ist unzufrieden.
Das gefällt ihr nicht. Sie ist unzufrieden.
mit jdm/etw unzufrieden sein być z kogoś/czegoś niezadowolonym

Thema: Sich und andere vorstellen
2. Dom i mieszkanie
Rozdział 1 NIEM
4. Alles auf einen Blick - Wszystko na pierwszy rz...
DaF Kompakt A1 rozdział 4