słownik polsko - angielski

język polski - English

żłobek po angielsku:

1. nursery nursery


She leaves her children at the nursery.
What's your favorite nursery rhyme?
I understand you're looking for a record album of nursery rhymes.
It looks like Yokkun's dad ran off with his nursery school teacher.
The youngest child spent every morning at a nursery.
She had to send her child to a nursery after she had gone back to work.
children can go to nursery."
Between ages 2 and 4 some children go to nursery school.
I was sent to nursery when I was 2 years old because my mother returned to work.
She goes to nursery every day now.
Does Jake go to a nursery or a ​childminder?
Both our children were in a nursery from about three months old and arrived at the school gate when it opened
nursery place where very young children are looked after while their parents are at work
The nursery would be for children between two and four years old.
The nursery toilet door was shut.

Angielskie słowo "żłobek" (nursery) występuje w zestawach:

Fiszki z książki - "The Dogs' Dinner Party" (Unknown)
Macmillan repetytorium 2015 - 03 Szkoła
system oświaty, czytanie, pisanie
SZKOŁA 1.9 The system of education
Fiszki z książki - "The Real Hard Sell" (William W...

2. crècheAngielskie słowo "żłobek" (crèche) występuje w zestawach:

Fiszki z książki - "Troubadour Tales" (Evaleen Stein)
Fiszki z książki - "Harper's Round Table, January ...
Fiszki z książki - "Animal Parasites and Messmates...
Fiszki z książki - "That Last Waif or Social Quara...
Fiszki z książki - "Antarctic Penguins A Study of ...

3. a nursery schoolAngielskie słowo "żłobek" (a nursery school) występuje w zestawach:

mg_marta list-10
Moja pierwsza lekcja