słownik polski - angielski

język polski - English

żyrafa

po angielsku:

1. giraffe


Giraffes can eat from high trees thanks to their long necks.
Giraffes can eat in tall trees cause his neck.
Giraffes live in Africa.
I really enjoyed seeing the giraffe at the zoo.
The giraffe is an African animal with a very long neck.

direct english 3
świat przyrody
unit 8 - świat przyrody
13. Świat przyrody
Świat przyrody

żyrafa w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku