słownik polski - angielski

język polski - English

doświadczenie

po angielsku:

1. experience


encounter or undergo (an event or occurrence)

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
top 1000 z wymową
1000 najpopularniejszych słówek
1000 słów EN-PL

2. ordeal


The hostages' ordeal came to an end when soldiers stormed the building. It's quite an ordeal getting up to Mt. Everest.
[noun] - a very unpleasant and painful or difficult experience
a very unpleasant and prolonged experience, gehenna
bad experience
go through an ordeal

24,01,2015 npe
Zbiór przypadkowy.
unito uno englando veru gud
Kochanice Króla
LEKCJA 21 - Prawdziwa historia

3. experience ofpraca - work / job

4. experiment


We did an experiment to show the effect that acid has on metal.
We need to carry out an experiment.
doświadczenie
e.g. The professor was conducting an experiment in his laboratory.
iksperiment

Moja pierwsza lekcja
Unit 7 School matters

5. expertise


expertise = high level of skill or knowledge
high level of knowledge or skill
special knowledge or skill in a particular subject, activity or job
special skills or knowledge in a particular subject, that you learn by experience or training
the technical expertise of the engineers

Power and Influence
NV 23.01.2014

6. have experience[4] VB: Work
Job market - Rynek pracy cz.1

doświadczenie w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku