słownik polsko - angielski

język polski - English

główna rola po angielsku:

1. leading roleAngielskie słowo "główna rola" (leading role) występuje w zestawach:

uczestnictwo w kulturze- podstawa
Participating in cultural events / Uczestnictwo w ...
Oxford Repetytorium Matura Podstawowa UNIT 11
Macmillan repetytorium 2015 - 09 Kultura (basic only)
unit 11 vocabulary bank

2. main role


I really like the actor who played the main role in this film.

Angielskie słowo "główna rola" (main role) występuje w zestawach:

on screen b2+ unit 5
KULTURA 3 i 4
Kultura Longman podstawa
Teatr / Kino
kultura (13)

3. lead role


She plays the lead role in this film.

Angielskie słowo "główna rola" (lead role) występuje w zestawach:

"New Matura Success" - Pre-Intermediate Unit 10
angielski słownictwo maturalne kultura
Film directors

4. leading partAngielskie słowo "główna rola" (leading part) występuje w zestawach:

A visit to the cinema and theatre
3.4. A visit to the theatre
Wizyta w teatrze (słownictwo B)
unit 9 kultura

5. staring roleAngielskie słowo "główna rola" (staring role) występuje w zestawach:

Rozdziały 7 i 8