słownik polsko - angielski

język polski - English

gad po angielsku:

1. reptile reptile


This reptile has scales all over its body.
My favourite reptile is turtle. I wish I had one!
It's like a reptile house in here.
Turtles and tortoises are two amazing, and quite different, species of reptile.
reptile {rzecz.} gad, płaz gadzina reptile {przym.} gadzi

Angielskie słowo "gad" (reptile) występuje w zestawach:

Unit 13: Animals & Parts of animals
Animals and insects (zwierzęta i owady)
Animals and plants / Świat zwierząt i roślin)
słówka z angielskiego maclaz świat przyrody 1
The natural world UNIT 13 Express Publishing

2. reptilian reptilianAngielskie słowo "gad" (reptilian) występuje w zestawach:

12 rules for life