słownik polsko - angielski

język polski - English

jazda na rowerze po angielsku:

1. cycling cycling


He enjoyed cycling.
I prefer walking to cycling.
Which do you like better, cycling or jogging?
I wonder if Tom has ever considered cycling to work.
Is cycling popular in your country?
I will go cycling even if it rains.
Cycling is good exercise. Moreover, it doesn't pollute the air.
I tried cycling to work for a while but I didn't take to it.
I have to fix my flat tire before I can resume cycling.
Let's go cycling!
They like waching cycling on TV
Ryan is very keen on cycling.
We were cycling in the forest.
I like cycling really fast.
I usually go cycling at the weekend.

Angielskie słowo "jazda na rowerze" (cycling) występuje w zestawach:

Lekcja 16 - Czy uprawiasz jakiś sport?
16.03.2018 Starting out episode 3
czasowniki z końcówką - ing
egzamin gimnazjalny podróżowanie i turystyka n
Sport (słownictwo B dyscypliny)

2. bicycling bicycling


Yesterday I met two Americans who are bicycling through Japan.
I prefer going by foot than bicycling.

Angielskie słowo "jazda na rowerze" (bicycling) występuje w zestawach:

Fiszki z książki - "Manners for Men" (Mrs. Humphry)
Fiszki z książki - "The Teacup Club" (Eliza Armstr...
Fiszki z książki - "Ground Tumbling" (Henry Walter...
Fiszki z książki - "Harper's Round Table, May 5, 1...
Fiszki z książki - "Practical Etiquette" (Cora C. ...

3. riding a bike riding a bikeAngielskie słowo "jazda na rowerze" (riding a bike) występuje w zestawach:

BG 2 UNIT 5 lesson 1
Steps I, unit 4
mar 06 - hobby

4. biking biking


I love biking and hard rock concerts.
Yesterday we were biking in the woods.
My brother hates biking.