słownik polsko - angielski

język polski - English

klej po angielsku:

1. glue glue


Some furniture is put together with glue.
I need some glue to stick this together.
This fluid can be substituted for glue.
This glue does not adhere to plastic.
Glue the photograph to your application form.
We weren't able to glue the broken vase back together.
Have you got glue?
Put a bit of glue on both edges and hold them together.
You need glue to stick a stamp on an envelope.
Is it worth trying to glue this plate back together?
Can you lend me your glue?
Get your glue
I won't glue it.
Don't touch my spaghetti bridge! The glue is still hardening.

Angielskie słowo "klej" (glue) występuje w zestawach:

PRZYBORY SZKOLNE + POMIESZCZENIA+ PERSONEL
Sprawdzian rozdz. 2 - School kl. 4
School Equipment – Basic Polish Vocabulary
Steps Plus IV Unit 2 - słówka cz 1
Step Plus IV - Unit 2 - słówka

2. glue stick glue stick


His glue stick is new.

Angielskie słowo "klej" (glue stick) występuje w zestawach:

Hot Spot lista słówek z rozdziału pierwszego
dod ang 2 kolumna nieskonczone
KKK Angielski 05.11
08 Education 2
Klasa 4 Unit 2