słownik polski - angielski

język polski - English

nudny

po angielsku:

1. boring


I like watching the news and interesting films.

VOCABULARY ALL 10.11.2014
Kurs w pracy
50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...
Kurs w pracy
Człowiek longman

2. dull


his face glowed in the dull lamplight
not interesting or exciting
nudny"
przykład ze słówkiem
tępy, monotonny

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Słownik 2000 ABC
Longman B2 Bank słów: człowiek, dom
Unit 5 - Sports and interests

3. tediouswheel of time
Ready for CAE
Heads in beds
aga logistyka ćw,3
ciekawie ciekawie

4. bore


rodzić (ale: be born)
rodzić nosić
znosić, udźwignąć coś
znosić, udźwignąć coś, żywić (urazę)
znosić/udźwignąć coś/żywić (urazę)

A work of art
My first lesson

5. nauseous


Roller coasters make me feel nauseous.
When I heard it I get nauseous.

ang na 03.09.16

6. LazyKurs Angielskiego 1-573

7. drub
8. vapidAngielski - ogólne 2

9. dreary


dark and dreary weather
dull, monotonous, boring
grey, gloomy
ponury i przygnębiający
what are other words for dreary? dismal, dull, gloomy, cheerless, dark, bleak, drab, sad, tedious, depressing

Adjectives 2