słownik polsko - angielski

język polski - English

parapet po angielsku:

1. windowsill


Your windowsill is so dirty, I could confuse it with a pigsty.
There's a crack in the windowsill
Put this plant on the windowsill.
Where are the book and pencil? The book's on the table, and the pencil's on the windowsill.

Angielskie słowo "parapet" (windowsill) występuje w zestawach:

repetytorium maturalne Longman unit2 dom str. 54
1.Życie codzienne 1.2 Dom i mieszkanie
ang kartkowka dział 2 there is, there are itp
room attendant, maid, chambermaid słówka
Gimnazjum Repetytorium macmillan unit 2 dom

2. sill


Some birds alighted on the window sill.
I saw a beautiful pink brick house with geraniums on the window sill and doves on the roof.

Angielskie słowo "parapet" (sill) występuje w zestawach:

Koontz chapter 1 part 3
Dom cz. 1-Poniedziałek
3 listopada nowe
Fiszki C1 1-
Zaliczenie na egzamin