słownik polsko - angielski

język polski - English

pomidor po angielsku:

1. tomato tomato


One kilogram of tomato sauce is equivalent to two kilograms of tomatoes.
I like meat, cheese and tomato sandwiches.
Put the tomato salad in the refrigerator.
Is a tomato a fruit or a vegetable?
Strictly speaking, the tomato is a fruit.
Kids love pasta in tomato sauce.
The tomato is a vegetable, not a fruit.
He raised tomato plants from seed.
The tomato is subject to a number of diseases.
I'll have tomato and onion.
The tomato crop is of good quality.
Let me see .... Do you have tomato juice? says Hiroshi.
Determinate tomato cultivars stop growing at a certain height.

Angielskie słowo "pomidor" (tomato) występuje w zestawach:

Unit 7_jedzenie policzalne i niepoliczalne
Lekcja 17 - Restauracja, jedzenie, napoje, would like
Unit 6 Żywienie New Oxford gimnazjum expert
warzywa, owoce i określanie ilości oraz produkty s...
LEKCJA 69 (gramatyka, wymowa, film)