słownik polsko - angielski

język polski - English

strażak po angielsku:

1. fire fighter fire fighter


Twenty fire fighters were trying to put out the fire.
fire fighter

Angielskie słowo "strażak" (fire fighter) występuje w zestawach:

A23: Słówka z tablicy MARZEC
Sprawdzian Unit 1 (KL. 5)
oxford repetytorium unit 13
21,22 i 23 kolumna
slownictwo 69-72

2. fireman fireman


He made up his mind to be a fireman.
Tom eagerly ate the sandwich that the fireman gave him.
The fireman soon put the fire out.
It took the fireman almost two hours to put out the fire.
The fireman could not extinguish the flames.
What's a fireman's job?
This is a fireman
I don't recall ever wanting to be a fireman or a baseball player as a youth.

Angielskie słowo "strażak" (fireman) występuje w zestawach:

Professions – Basic Polish Vocabulary
KARTKÓWKA 09.03 FILIP JOBS UNIT 6
Fiszki z książki - "How to Become an Engineer" (Fr...
wiek, zaimki, zakupy, zawod, zdrowie, zwierzeta
Podstawa - praca, zawody