słownik polsko - angielski

język polski - English

wykreślić po angielsku:

1. cross out


scratch off, Just cross out the old number and write in the new one.
he cross out me

Angielskie słowo "wykreślić" (cross out) występuje w zestawach:

uczestnictwo w kulturze- podstawa
Macmillan repetytorium 2015 - 09 Kultura (basic only)
Słownik tematyczny 09, część 1
E Dla Średnio Zaawansowanych 1 B1
Phrasal verbs

2. expunge


She has been unable to expunge the details of the accident from her memory.
expunge criminal records

Angielskie słowo "wykreślić" (expunge) występuje w zestawach:

legal language

3. strike offAngielskie słowo "wykreślić" (strike off) występuje w zestawach:

kodeks spółek handlowych