słownik polsko - angielski

język polski - English

zanieczyszczać po angielsku:

1. pollute


We ought to do our best not to pollute our environment.
Factories pollute the environment.
The environment is polluted in different ways.
All vehicles that use petrol pollute the environment
Cycling is good exercise. Moreover, it doesn't pollute the air.
Industrial wastes pollute the earth.
Travelling by bus or bike, you could pollute less.

Angielskie słowo "zanieczyszczać" (pollute) występuje w zestawach:

słówka z angielskiego maclaz świat przyrody 1
New Exam Connections Unit 4-verbs
słownictwo angielskie z książki New Adventures roz...
Świat przyrody LONGMAN Unit 13
13.6 Zagrożenia i ochrona środowiska - czasowniki

2. contaminate


A lot of patients bought contaminated medicine.
contaminated drinking water
Water is contaminated

Angielskie słowo "zanieczyszczać" (contaminate) występuje w zestawach:

The Environment (Threats to the environment)
Longman Repetytorium - Świat Przyrody - poziom roz...
Longman rozszerzenie unit 11 Świat przyrody
UNIT 11 th environment
roz. Świat przyrody 5