słownik polsko - chorwacki

język polski - hrvatski jezik

łatwowierny po chorwacku: