słownik polsko - chorwacki

język polski - hrvatski jezik

panna po chorwacku:

1. jedan jedan


Radi li kod Vas jedan John Harrison?
Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset.
Otišli smo u rodilište i ostali tamo jedan tjedan.
Jedan moj prijatelj studira u inozemstvu.
U noći je jedan lopov provalio u naš stan i ukrao kaput od moje žene.