słownik polsko - włoski

język polski - italiano

nieprzemakalny po włosku:

1. impermeabile


Questo è impermeabile all'acqua.
Questo mantello è impermeabile.

Włoskie słowo "nieprzemakalny" (impermeabile) występuje w zestawach:

2 la lezione 8