słownik polsko - włoski

język polski - italiano

płytki po włosku:

1. superficiale superficiale


angela e una persona superficiale che si preoccupa solo del suo aspetto fisico
Angela è una persona superficiale che si preoccupa solo del suo aspetto fisico.

Włoskie słowo "płytki" (superficiale) występuje w zestawach:

300 najważniejszych określeń po włosku
Cechy charakteru

2. poco profondo poco profondo3. le mattonelle le mattonelle4. targhe targheWłoskie słowo "płytki" (targhe) występuje w zestawach:

lekcje włoski 1

5. ceramica ceramica