słownik polsko - włoski

język polski - italiano

pracownik po włosku:

1. impiegato impiegato


Riceve uno stipendio ragionevole in quanto impiegato di banca.
Mio padre è un impiegato bancario.

Włoskie słowo "pracownik" (impiegato) występuje w zestawach:

Lekcja 19 - soldi e lavoro
mix słowek, 6 rozdział
07 Lezione 3/12

2. operaio operaio


Lavoro come operaio in un'officina.
Mio nonno è un operaio instancabile.

3. lavoratore lavoratore


È l'obbligo di ogni lavoratore pagare le tasse.
Tom è un buon lavoratore.

Włoskie słowo "pracownik" (lavoratore) występuje w zestawach:

słownictwo - Italia antica Italia moderna

4. dipendente dipendente


È dipendente dalla cocaina.
Sono dipendente da Tatoeba.

Włoskie słowo "pracownik" (dipendente) występuje w zestawach:

Lavoro - Lavoro (Livello B2) - Praca - Work (Pozio...
servizio sanitario

5. l'operaio l'operaio


Fa l'operaio.

Włoskie słowo "pracownik" (l'operaio) występuje w zestawach:

Sostantivi (rzeczowniki)