słownik polski - łaciński

język polski - latine

ciało

po łacińsku:

1. corpus
2. corporisPodstawy Elektroradiologia