słownik polsko - niderlandzki

język polski - Nederlands, Vlaams

badanie po niderlandzku:

1. het onderzoek het onderzoekNiderlandzkie słowo "badanie" (het onderzoek) występuje w zestawach:

1000 rzeczowników po niderlandzku 51 - 100
7/1 Naar de dokter

2. onderzoek onderzoek


Zijn onderzoek droeg uiteindelijk vrucht.
Hij werkt bij een wetenschappelijk instituut waar taalkundigen, letterkundigen, historici, sociologen, economen en andere wetenschappers onderzoek doen naar alles wat met kabouters te maken heeft.
Men zou periodiek een lichamelijk onderzoek moeten krijgen.
Een nauwkeuriger onderzoek wees uit dat de schedel verbrijzeld was door een harde slag.
De politie doet onderzoek naar de moord.

3. bestuderen bestuderen


Ik zal uw rapport bestuderen.
We bestuderen het verleden ten behoeve van de toekomst.

4. onderzoeken onderzoeken


De dokter moet je onderzoeken.
Het doel van dit verslag is alle voor- en nadelen van dat voorstel te onderzoeken.
Tandartsen onderzoeken tanden met röntgenstralen.

5. de studie de studie