słownik polsko - niderlandzki

język polski - Nederlands, Vlaams

używany po niderlandzku:

1. tweedehands tweedehands


Ik koop maar liever een tweedehands boek.

Niderlandzkie słowo "używany" (tweedehands) występuje w zestawach:

300 określeń po niderlandzku 201 - 250
verkeer en vervoer

2. gebruikt gebruikt


Hij vroeg haar uit te leggen hoe ze het geld had gebruikt.
Ze gebruikt u.
Waarvoor wordt dit gebruikt?
Eigenlijk is er geen stam, voorvoegsel, achtervoegsel of uitgang... in het Esperanto is er enkel een als stam, voorvoegsel, achtervoegsel of uitgang gebruikt woordelement.
Het opslagbestand is beschadigd en kan niet worden gebruikt. Beëindig de game, verwijder de opslagdata en start de game opnieuw op.
Als men deze moderne machine gebruikt, zal men werkkracht besparen.
Een kunstenaar gebruikt veel tubes verf om een groot schilderij te maken.
In plaats van "jij" gebruikt men gewoonlijk "gij".
Iedereen, die Esperanto gebruikt of er voor werkt, is esperantist, en iedere esperantist heeft het volle recht in Esperanto alleen een eenvoudige taal te zien, een koud middel om elkaar internationaal te verstaan.
Een machinevertaalsysteem, dat een tussentaal gebruikt, waarin de woorden zoveel mogelijk éénduidig zijn, heeft meer kans op slagen.
Maar dat is belachelijk! protesteerde Dima. "Kopeken worden al tijden niet meer gebruikt! En 0,99 is niet eens een natuurlijk getal!"
De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.
Sommige gifstoffen zijn nuttig, als ze juist gebruikt worden.
Dit werkwoord wordt gewoonlijk alleen gebruikt in de derde persoon.