słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

ćwiczyć po rosyjsku:

1. практика практика


Для изучения английского языка верно, что «практика приносит мастерство».
В науке практика важнее теории.

2. тренироваться тренироваться


Тебе нужно усердно тренироваться, чтобы стать чемпионом.
Ты должна больше тренироваться.

Rosyjskie słowo "ćwiczyć" (тренироваться) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po rosyjsku 225 - 250

3. упражняться упражняться


У неё есть привычка упражняться перед завтраком.

Rosyjskie słowo "ćwiczyć" (упражняться) występuje w zestawach:

Здоровый образ жизни