słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

łagodny po rosyjsku: