słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

śmieci po rosyjsku:

1. мусор мусор


Они забирают наш мусор каждый понедельник.
На улицах скапливается мусор.

2. хлам хлам3. сор сор


Сор из избы не выноси.

Rosyjskie słowo "śmieci" (сор) występuje w zestawach:

Остановка 2/2017

4. мусора мусора


Чем старее город, тем больше мусора он производит.
Чем богаче город, тем больше мусора он создает.