słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

akademik po rosyjsku: