słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

apodyktyczny po rosyjsku: