słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

bateria po rosyjsku: