słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

bogactwo po rosyjsku:

1. богатство богатство


Несмотря на своё богатство он несчастлив.
Счастье и богатство влекут зависть.
Лучше одежда из тряпья, чем богатство в бесчестьи.
Дети - это богатство бедных.

Rosyjskie słowo "bogactwo" (богатство) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po rosyjsku 750 ...