słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

cyrkiel po rosyjsku: