słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

delikatny po rosyjsku: