słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

falowane po rosyjsku: