słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

grozić po rosyjsku: