słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

irytujący po rosyjsku: