słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

komedia po rosyjsku: