słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

koszykówka po rosyjsku: